De Sociaal Democratie in al haar staten: Duurzaamheid

  deel 1

  de sociaal democratie

 

ď De sociaal democratie is dood, of toch minstens in doodstrijdĒ. Dat was en is de toon van een zeker vertoog na de val van de Muur en naar aanleiding van de mondialisering. Deze van oorsprong 19e eeuwse doctrine  zou door de knieŽn gaan op de catwalk van de 21ste eeuw.

 

Wat blijkt uit objectieve cijfers? In Europa behoudt ze haar sinds vijftig jaar ongewijzigde gemiddelde score van 31 Ė 32 percent bij nationale verkiezingen. Maar er is meer. Uitgerekend de Europese landen, waar ze sinds lang diep geworteld is en waar er bijgevolg een uitstekende sociale bescherming en een uitgebreide milieuwetgeving bestaat, behoren tot de absolute wereldtop wat economische competitiviteit betreft. Ze is aan de winnende hand , blijkbaar zonder het zelf te beseffen. Op voorwaarde dat ze zichzelf voldoende vernieuwt.

 

Hoe zou het nu verder kunnen? Daarover reikt dit e - boek een reeks ideeŽn aan. Over hoe zou kunnen gedacht en vervolgens gehandeld worden. Eťn van de mogelijke wegwijzers naar een nieuwe, hoopvolle toekomst. Meer in het bijzonder over de kansen die de strategie voor duurzame ontwikkeling nu biedt, over de rol van de staat op die weg, over het soort democratie dat daartoe nodig is, over investeringen en technologie, over de rol van de kennismaatschappij, over nog zoveel meer.

 

                                                                               

Bernard Tuyttens ( į 1954 )  is binnen het secretariaat van de PES (de  Partij van de Europese Sociaal Democraten ) verantwoordelijk voor de coŲrdinatie van het PES beleid in de monetaire, financiŽle, economische , sociale en leefmilieusector.

deel 2  

de staat  

  deel 3

  de economie

deel 4   

conclusies  

  

  integrale versie